Internet is niet anoniem.

Via je provider, je IP-adres en je abonnement zijn al gegevens op te halen, soms zelfs gewoon publiekelijk via websites. Er zwerven ook heel veel cookies rond, essentiële hulpprogrammaatjes die je internetbeleving proberen te optimaliseren. In het bijzonder zijn er tracerende cookies, waarmee internetbedrijven je interesses en voorkeuren bijhouden, om vervolgens gerichte reclame op je af te sturen. De hoeveelheid en het detail van de informatie over internetgebruikers neemt alleen maar toe. Dat is de prijs die we betalen voor het gemak dat het internet ons biedt, en waar we geen afstand van willen doen. Alles wat je doet op het internet laat sporen na, dus je eigen gedrag en zorgvuldigheid zijn essentieel om geen vervelende ervaringen op te doen door het gebruik van internet.

 • Ik, je e-Coach of “ReRuBabs e-Coaching” (mijn bedrijf) zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van jouw keuzes ten aanzien van internetgebruik.

Ik doe m’n best om een zo veilig mogelijke omgeving te scheppen voor mijn web diensten, onder andere door beveiligde servers in eigen beheer. Toch zullen internetcriminelen in staat kunnen zijn om schade te veroorzaken door gerichte hack-acties en DOS (“denial of service”) aanvallen. Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om jou daar geen nadelige gevolgen van te laten hebben, maar helemaal zeker is niemand tegenwoordig.

 • Ik, je e-Coach of “ReRuBabs e-Coaching” (mijn bedrijf) zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van schadelijke acties van buitenaf gericht op de server of de daarop draaiende services.

Een ander lastig fenomeen is spam, soms als illegale gerichte reclamecampagnes, soms eenvoudigweg als het verspreiden van onzin, soms ook als nagebootste informatie (“phishing”). Niet iedere gebruiker op het internet is een levend mens: heel veel computers, al dan niet met elkaar verbonden in krachtige bot-nets, doen niets anders als kliks en accounts nabootsen, om daarmee extra internetverkeer te simuleren waaraan verdiend kan worden. Om dat te voorkomen vraag ik van mensen die mijn website actief willen gebruiken om zich bekend te maken met een naam en een email adres. Dat kan ook door bestaande accounts te gebruiken van bepaalde sociale media, zoals Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Eenvoudige hulpmiddelen worden ingezet tijdens registratie op de server om na te gaan of je inderdaad een mens bent: sommetjes, Captcha, email bevestiging enzovoort. Dat is dus niet om je te pesten, maar om er zeker van te zijn dat we met echte mensen van doen hebben.

 • Toegang tot de website is geheel anoniem. Gebruik van blog, forum of andere diensten van “ReRuBabs e-Coaching” is alleen mogelijk na registratie, waarbij beperkte informatie wordt opgevraagd en vastgelegd voor veiligheid en goede dienstverlening.

“ReRuBabs e-Coaching” werkt met publieke blogs en fora, waarop je kunt reageren, en email en chat voor meer persoonlijke interactie. De publieke diensten kunnen in veel gevallen erg nuttig zijn voor anderen die met vragen of thema’s bezig zijn. Bij de publieke services ben je zelf verantwoordelijk voor informatie die je deelt. Indien mogelijk zal ik je attent maken op zaken die beter niet gedeeld kunnen worden. In de vertrouwelijkere sfeer van email en chat is het vaak juist wel nodig om meer dan gebruikelijk te delen met je e-Coach, om tot goede resultaten te komen. Maar ook hier geldt: het is aan jou om te besluiten wat je wilt delen met mij.

 • Jij, de gebruiker, moet je ten alle tijde bewust zijn van de informatie die je deelt in het coachingsproces. Ik zal daar als e-coach nooit misbruik van maken, maar alleen inzetten om je beter te kunnen helpen.

In bijzondere gevallen zullen we samen een project opstarten, waarin we in een gedeelde werkomgeving op de server met elkaar gestructureerd informatie uitwisselen, opdrachten definiëren en uitvoeren, resultaten evalueren en plannen maken om een en ander in praktijk te brengen. Voor de hierbij gedeelde informatie geldt hetzelfde als voor emails en chats.

 • Ik, je e-Coach of “ReRuBabs e-Coaching” (mijn bedrijf) zal niets van de verkregen persoonlijke informatie op enige wijze distribueren, anders dan wat je zelf wenst en waarvoor je goedkeuring geeft. Privacy staat bij mij hoog in het vaandel.
 • Op elk moment, maar zeker aan het eind van een cyclus, kan jouw persoonlijke informatie worden vernietigd. Mijn bedrijf gaat geen enkele verplichting aan aangaande minimale bewaartermijnen. Mochten er gegronde redenen zijn om (bv ten behoeve van jouw gezondheid of veiligheid, of vanwege de wens om later een vervolgtraject te doorlopen), informatie wat langer te bewaren, dat zal ik dat doen.
 • Het is ten alle tijde mogelijk om persoonlijke informatie te (laten) corrigeren. Daartoe hoeft alleen maar een verzoek te worden ingediend, ondersteund door de juiste autorisatie (om te voorkomen dat anderen jouw informatie laten veranderen).
 • Bij opzeggen van de registratie wordt alle aan jou gerelateerde informatie gewist van de server. Informatie op externe media valt daarbij onder verantwoordelijkheid van het betreffende gebruikersaccount.

Niet alle informatie op de website is uniek: Uiteraard wordt heel veel herhaald, wellicht in iets andere bewoordingen. Plaatjes, tekeningen, foto’s en filmpjes laten heel vaak soortgelijke dingen zien, die veel eerder ook al bedacht waren. Mensen zijn nu eenmaal goed in het herkauwen van informatie en kennis, sterker nog: we hebben dat nodig om ervan te leren en het ons eigen te maken. Soms zal er dus plagiaat voorkomen, en ook zal zo nu en dan iets aan het licht komen waar misschien kopieer beperkingen voor gelden. Het is nooit de doelstelling van mijn bedrijf om doelbewust commercieel misbruik te maken van andermans creaties. Mijn enige doel is om een mens een stapje vooruit te helpen tijdens deze reis door het leven.

 • Ik, je e-Coach of “ReRuBabs e-Coaching” (mijn bedrijf) neemt afstand van en is niet aansprakelijk voor voorkomend plagiaat of inbreuk op eigendomsrechten. Indien dit gebeurt, dan is het in goed overleg mogelijk om betreffende informatie te verwijderen, of anderszins te verrijken met gegevens die recht doen aan de oorspronkelijke eigenaar.
 • Door gebruik te maken van de website van mijn bedrijf, stem je in met proactieve informatievoorziening, zoals nieuwsbrieven, emails, en tags op sociale media.
 • Het is verboden om wettelijk en ethisch ongepaste informatie via mijn website te verspreiden. Indien nodig zal ik hiervan melding maken bij bevoegde instanties.

Mijn diensten staan in principe ter beschikking voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Ik hanteer echter minimum leeftijden van 16 jaar en 12 jaar, na goedkeuring van wettelijk vertegenwoordiger (ouders of voogd). Voor jongere cliënten ben ik niet gekwalificeerd. Persoonlijke contacten zijn niet mogelijk; e-Coaching speelt zich helemaal af binnen de context van internet.

 • De minimumleeftijd van gebruikers is 16 jaar. In bijzondere gevallen, op verzoek van wettelijk vertegenwoordigers, kan ik besluiten tot sessies met jongeren vanaf 12 jaar.
 • De gebruiker moet vrij toegang hebben tot internet. Speciaal geïnstalleerde applicaties zijn niet nodig omdat alles via websites op mijn server verloopt.

Ten slotte nog wat algemeenheden: de officiële Engelstalige pagina’s staan er vol mee. Het zijn bepalingen rondom wettelijke aansprakelijkheid en garanties.

 • e-Coaching leidt niet altijd meteen tot resultaat. Soms duurt het lang voordat het effect merkbaar wordt. Door veranderingen in het leven en de omstandigheden van de gebruiker kan het zelfs zijn dat er helemaal geen sprake is van een resultaat. Ik, als e-Coach, of “ReRuBabs e-Coaching” (mijn bedrijf) zijn niet aansprakelijk hiervoor.
 • De cliënt accepteert bij het aangaan van een coaching sessie de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het gedrag na het beëindigen van de sessie. Ik, als e-Coach, of “ReRuBabs e-Coaching” (mijn bedrijf) zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen van het gedrag van de cliënt.
 • Ik zal ten alle tijde proberen ethisch verantwoord, milieubewust en integer mijn werk te doen.
 • Ik, als e-Coach, of “ReRuBabs e-Coaching” (mijn bedrijf) kunnen de bovenstaande voorwaarden aanpassen indien noodzakelijk. Hiervan wordt melding gemaakt op de startpagina van de website.