Levenstestament

Levenstestament

Het document dat ik mijn notaris heb laten opstellen voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en eisen. Helaas is het een zwakke afspiegeling van wat ik ècht wil. Ik mag zeggen dat behandelingen zonder perspectief en reanimatie niet gewenst zijn. Ik mag vertellen wat ik als hulpbehoevende in het grijze gebied tussen normaal gezond en bijna-dood nog als zinvol zie. Maar wat ik ècht wil is euthanasie zodra ik daarom vraag, en dat is praktisch onmogelijk. Als zodanig is mijn levenstestament een concessie aan een samenleving met wetgeving die nog niet zover is.

Accepteren of opgeven

Jezelf (en anderen) accepteren zoals je bent is vooral vrede hebben met diversiteit. Tolerant zijn voor verschillen, en beseffen dat deze elkaar aanvullen. Het heeft ook een kern van niet-waarderen in zich: geen etiketjes plakken dat iets “goed” of “fout” is; hooguit dat jij er zelf zus of zo op reageert. Dat is iets heel anders dan toegeven aan gemakzuchtig niets doen, en excuses aanvoeren om maar niet de problemen in je leven aan te pakken. Je kunt het verleden accepteren, simpelweg omdat daar niets meer aan te doen is. Je toekomst echter, die heb je nog steeds in de hand!

Old luggage

Over zelfbevestiging

Oprah Winfrey vertelt in eenvoudige bewoordingen wijze lessen voor ons. Hoe waar dit ook allemaal is, het is slechts de helft van het verhaal. Het is de extraverte benadering, van jou uitgaand naar anderen toe, als je in een conflictsituatie kunt komen. Het neemt de bron niet weg, maar vertelt alleen hoe je ermee om kunt gaan. Je volwassenheid groeit. Er is ook een meer introverte benadering, om te groeien naar een completer mens. Laat je behoefte aan zelfbevestiging los en je zult echt vrij zijn.

De brug

Het was hem al lang duidelijk dat er een verandering zat aan te komen. Maar toen het moment zich voordeed, was het tóch een beetje een verrassing. Niet dat er ook maar een moment twijfel was. Wat lang rijpt, wordt snel geplukt.

Fountain

De zuiverende kracht van acceptatie

De wereld om je heen draait altijd door, met of zonder jou. Soms zit het mee, soms niet. Wat kun je doen als je plotseling het gevoel krijgt dat alles tegen zit? Ik volg altijd deze 3 stappen: herkennen, accepteren en loslaten. Herken je emotie door alleen de aanleiding ervoor te benoemen. Acceptatie zet je mentale deuren weer open. Laat de aanleiding voor je slechte gevoel los, zodat je je kunt richten op acties voor de toekomst.

Bend with the wind

Ontspanning door Wu-Wei

“Wu-Wei specialist “…
Als je me niet kent, frons je wellicht je wenkbrauwen, en anders vermoed ik dat je glimlacht.
Toch zullen weinig mensen begrijpen waarom ik mezelf deze wat aanmatigende kwalificatie geef.

Opposites attract

Yin, Yang en Jij

Yin-Yang is een simpel maar krachtig concept.
Als je erin slaagt om stukje bij beetje dit concept een plaats in je leven te geven, zul je merken dat je keuzes zinvoller worden en dat het je leven met anderen verrijkt. Het is een leuke en spannende ontdekkingstocht die je goed alleen kunt aangaan.

7. Over sterven

Is het niet wonderbaarlijk dat we wel het woord “overleven” kennen, maar niet zoiets als “over-sterven”?
Overleef je een situatie, dan ben je aan de ondergang, aan de dood ontsnapt. Dat wordt in ons leven als een prijzenswaardige prestatie gezien. Daar dichten we allerhande verhalen omheen, al dan niet religieus, heldhaftig, romantisch of anderszins, waaraan we ons collectief vasthouden als noodzaak om te blijven leven. Maar als het leven eigenlijk een gedachte of een droom is, houdt die gewoonte dan wel stand? Of is het simpelweg onze zoveelste #HersenTruc?

Het Beest ontwaakt

6. Het Beest ontwaakt

Tot nu toe is dit verhaal geschreven vanuit ieders individuele denkwereld, zich verbindend met andermans gedachten om structuren te vormen en zich verder te ontwikkelen. Je voelt al snel aan dat er zoiets als #Organismiteit bestaat, maar van binnenuit is dat niet ter herkennen, net zomin als je de piramide waarin je opgegroeid bent, objectief kunt beschrijven. Daarom kiezen we in dit hoofdstuk een ander, aanvullend perspectief.

Alone

1. Het individu

De eerste publieke gebeurtenis in mijn leven is zonder twijfel mijn geboorte. Ik kan niet vertellen wat ik voorafgaand aan dat theatrale moment heb meegemaakt, maar ik veronderstel dat het zoiets was als een gezellige, warme en zacht wiegende omgeving, met af en toe wat gedempte geluiden en de vibraties van mijn moeders stem wanneer ze sprak of een lied zong. Hoewel…. dat was zo, tot de fase dat mijn omgeving me steeds meer begon te beknellen en het moment waarop mijn moeder me de wijde wereld in duwde.