Tussenstop

Het leven draait helemaal om de reis,
niet de verwachte bestemmingen.
Een tussenstop is als een ankerpunt voor een nieuw perspectief.

Omkeerbaarheid

Omkeerbaarheid is als toets-vraag een belangrijke strategie om de juiste balans te vinden bij het beoordelen van situaties. Het voorkomt tunnelvisie, polariserend gedrag, en een al te gemakkelijk ingenomen positie vanuit je comfortzone.

Power in words

Mening zonder oordeel

Het zou helpen als men de begrippen mening en veroordeling van elkaar loskoppelt. Het èèn kan tot het ander leiden, maar ze zijn niet synoniem.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar geeft geen vrijheid om anderen te veroordelen als hun mening niet in jouw straatje past. Menselijkheid en onderling respectvolle communicatie moet altijd prevaleren boven formele taal of afgedwongen consensus.

Sjoelbak van het leven

De sjoelbak van het leven

Ik moet erkennen dat de Corona-crisis ook wel positieve aspecten heeft. Sinds enige tijd ligt bij ons de sjoelbak permanent op de keukentafel. De sjoelbak als je leven, en jij die de schijven als intenties afvuurt op je doelen.

Levenstestament

Levenstestament

Het document dat ik mijn notaris heb laten opstellen voldoet aan alle wettelijke voorwaarden en eisen. Helaas is het een zwakke afspiegeling van wat ik ècht wil. Ik mag zeggen dat behandelingen zonder perspectief en reanimatie niet gewenst zijn. Ik mag vertellen wat ik als hulpbehoevende in het grijze gebied tussen normaal gezond en bijna-dood nog als zinvol zie. Maar wat ik ècht wil is euthanasie zodra ik daarom vraag, en dat is praktisch onmogelijk. Als zodanig is mijn levenstestament een concessie aan een samenleving met wetgeving die nog niet zover is.

Over licht en donker

Joseph was een begenadigd schilder geweest. In zijn eigen stijl legde hij scénes vast, verstilde momenten waarin de tijd even vertraagt en een verborgen boodschap loslaat. Meestal een gematigd positief beeld, hoogst zelden donker en koud. Toch zat het spel van licht en donker in al zijn werk, net als in zijn denken en levenswijze. Voorspoed en tegenslag wisselen elkaar af, en beide hebben hun nut, net als regen en zonneschijn. Als het meezit moet je oogsten, en als het tegenzit is het tijd om afstand te nemen en te bezinnen.

De kluizenaar

Edith staat met een hand in haar zijde geamuseerd naar de fluitspeler te kijken. Hij heeft iets rustigs, maar oogt toch ook levenslustig. Zijn ogen glinsteren geïnteresseerd, en Edith kan geen emotie of waardeoordeel eruit aflezen. Het gaat hem blijkbaar goed. De lappen stof en leder die om hem heen hangen slagen er nauwelijks in zijn omvangrijke gestalte te verbergen, iets waar hij zich blijkbaar absoluut geen zorgen over maakt. Toch is hier geen rijkdom te bespeuren. Het lijkt eerder alsof alle wereldse waarden hier niet bestaan.

Oost, west, thuis best

Nu kost elke dag energie, maar worden ze beloond met euforische gevoelens wanneer ze een lastige etappe achter de rug hebben, een probleem naar tevredenheid hebben opgelost, of gewoon door prachtige panorama’s van landschappen. Ze voelen zich welkom door dieren die hen nieuwsgierig volgen, met nauwelijks merkbare geluiden en glinsterende ogen in dichte begroeiing. Volgens Edith is het juist deze afwisseling en dynamiek die hen trekt. Dit is geen comfort zone meer. Het dagelijkse leven, ook al is er een terugkerende routine, is nu veel gevarieerder en verrassender.

Joseph

Josephs wortels lagen in een andere tijd en in een ander continent. De jonge vrouwen en kinderen noemen hem liefkozend “lolo”, en zonder uitzondering benaderen de mannen hem met eerbied en achting. Toen John hem vertelde over zijn voornemen om met Edith weg te reizen, zei Joseph eenvoudig: ‘Het is goed om regelmatig de balans in je leven op te maken. Elke dag is een nieuwe kans, met keuzes voor je toekomst. Zorg er alleen voor dat je later geen spijt hebt van een keuze. “

Samen alleen

Het beekje, dat langs de weg voortkabbelt, zorgt voor voldoende vers water, en mondt hier uit in een klein meertje. John is blij zich straks te kunnen opfrissen, en het stof van de wandeling af te kunnen spoelen. Kleding wassen gaat nog niet; daarvoor hebben ze geen tijd. Frisse onderkleding en uitgeklopte bovenkleding moet voor nu volstaan. Met het gespetter van Edith op de achtergrond bestudeert hij de oever aan de overkant, en laat de ontmoetingen van de afgelopen dagen nog eens aan zich voorbijgaan. Die ontmoetingen op zich waren best leerzaam.