Conclusie

Als je vindt dat ik te veel woorden heb gebruikt om dergelijke algemene concepten te verklaren, bied ik je mijn excuses aan. Ik heb slechts een aantal onderwerpen gebundeld die volgens mij op de een of andere manier met elkaar verband houden aangaande ons concept van de realiteit. Misschien ben ik vergeten uit te leggen wat voor mij zo duidelijk is:

“… Het leven is van nature eenvoudig,
en mijn gedachten vullen gewoon een persoonlijk exemplaar van een enkele pagina uit de werkelijkheid.
Samen met al het andere om ons heen, schrijven en lezen we het boek des levens.”

Ik heb woorden en afbeeldingen voor dit boekje gebruikt, maar misschien moeten we in plaats daarvan opnieuw leren hoe we de waarheid kunnen dromen.

Eenvoud is de sleutel tot alles. Wanneer we herhalende patronen en symbolen in onze realiteit herkennen, openbaart zich een universele blauwdruk.
Laten we het ons echter niet te moeilijk maken:

  1. De werkelijkheid wordt realiteit door mijn gedachten. Ons brein is een krachtig, maar ook beperkt gereedschap om die gedachten te verwerken. We moeten niet zomaar een brein geloven zonder kritische vragen te stellen.
  2. Chaos is de standaard. Mijn brein probeert dat te structureren met behulp van concepten zoals piramides, span of control, scope en hiërarchische niveaus. Maar dit zijn slechts mind-map technieken ter vereenvoudiging, en niet de werkelijkheid zelf. Deze concepten zijn ook geen universele natuurwetten, maar datgene wat we projecteren op onze zintuiglijke ervaringen om alle signalen beter te verwerken.
  3. Ons brein verandert alles in binaire keuzes. De realiteit heeft altijd andere opties, we moeten ze gewoon durven zien.
    Er is altijd een andere keuze, ongeacht wat onze omgeving ons wil laten geloven.
  4. Mijn brein gebruikt identiteiten en waarden om mijn plaats in het leven te herkennen. Ik verzamel gedurende het hele leven een rugzak vol met lessen over deze waarden en identiteiten. Als je je leven wilt veranderen, verander dan je waarde-perceptie.
  5. Evolutie is de continue ontwikkeling van hersenvermogen om bestaande beperkingen van ons denken te overstijgen.
    Daarom:

… De werkelijkheid, dat is (slechts) een gedachte!