Opposites attract

Yin, Yang en Jij

Hoe word je een “Yin-Yang fan”, zoals ik mezelf op deze site noem?

Ik denk dat je daar eigenlijk geen moeite voor hoeft te doen. Het concept van Yin-Yang zit in ieder van ons opgesloten. Het is namelijk ons innerlijk recept voor denken en waarnemen, het is de wijze waarop we ons wereldbeeld samenstellen uit keuzes en onderscheid. Er zijn veel goede boeken en internet artikelen over dit chinese concept. Ik heb het als kind met de paplepel ingegoten gekregen door de stimulans van mijn ouders. Ik mocht me verdiepen in andere denkwijzen en culturen als tegenwicht tegen het toenmalig eenzijdige overwicht van westers materialistisch denken. Dat heeft mij geleerd hoeveel waardevols er in alle filosofieën aanwezig is, maar ook hoe dogmatisch daar soms mee wordt omgegaan. Het mooie van Yin-Yang is dat het ruimte geeft aan alles en iedereen. Het wijst op een schijnbare dualiteit die in elk facet van de wereld en ons leven aanwezig is, en geeft handreikingen om je eigen beperkte visie daaromtrent te overstijgen.

Eerst even een korte uitleg (en daar is écht geen meditatie, wierook of stoffig-blote-voeten-gevoel voor nodig).
Het symbool bestaat uit 2 helften die elkaars tegendeel weergeven. Licht-donker is de meest voor de hand liggende, maar ook man-vrouw, zon-maan, actie-rust, links-rechts, leven-dood en ga zo maar door. Let op! Yin-Yang kent gèèn waardeoordeel, dus “goed-kwaad ” hoort NIET in dit rijtje thuis! Dat is een misvatting die er helaas voor heeft gezorgd dat (vooral in de westerse samenleving) het donkere deel (Yin, het zachte, vrouwelijke principe) lange tijd als negatief werd gezien. Iets als “politie-criminelen” mag wel (het hangt af van jouzelf welke je prefereert, net als bij vriend-vijand). Een waardeoordeel is sowieso zinloos, zoals zal blijken uit de rest van de uitleg.
De vorm van de twee helften suggereert een draaiende beweging, een continue afwisseling waardoor alles in balans blijft. Als je die beweging stilzet, stagneert alles, en ontstaan polarisatie, eenzijdigheid, conflict en chaos. Vandaar dat eeuwigdurende verandering een essentieel onderdeel is van een zinvol leven.
Alles vindt plaats binnen een cirkel: het symbool van een wereld zonder begin en eind. Daarmee wordt meteen een ander principe aangegeven: de helften vullen elkaar aan, zijn complementair, en hebben elkaar nodig om te kunnen bestaan. Je kunt het ook anders zeggen: er is altijd een tegendeel van hetgeen we denken, zeggen en doen. Een beetje zoals de 3de Wet van Newton: “Actie = -Reactie”. Samen zorgen ze voor een “flow ” van verfrissing, vernieuwing en verandering.
Die permanente rotatie komt niet zomaar tot stand.
Zoals je ziet is in elke helft een kern van het tegendeel aanwezig. Deze kern trekt als het ware als een magneet naar zijn eigen kleur, waardoor het hele symbool gaat draaien. Deze kernen zijn dus de energiebronnen van de beweging. Je kunt zo’n stip zien als het element van twijfel, het stukje waarheid van “het andere” wat je moeilijk kunt ontkennen als je eerlijk bent. Als je ergens over nadenkt, heb je zo’n referentie nodig om duidelijk onderscheid te kunnen maken. Het is jouw ankerpunt om je eigen zienswijze tegen af te zetten. Niets is bijvoorbeeld 100% mannelijk (of vrouwelijk), en je kunt kunt dat alleen inschatten als je iets van een besef hebt van beide kenmerken. Deze 3 elementen, de twee zich afwisselende tegendelen, de cirkel van het universum, en de kernen van veranderende energie, zijn de basis van Yin-Yang.

Wat doe je ermee?
Tja, dat is natuurlijk een heel persoonlijke vraag, en zeer zeker ook afhankelijk van de situatie waarin je jezelf bevindt. Elke aanpak resulteert in het ontstaan van een reactie (het tegendeel), ook al merk je dat niet meteen. Elke keuze zal door anderen bestreden worden. Elke mening zal worden aangevochten. Betekent dit dan dat het niet uitmaakt wat je doet? Voor sommige mensen zal dat zo zijn, al was het alleen maar omdat ze zichzelf in één overtuiging, mening of aanpak hebben vastgepind. Zonder schijnbaar gezichtsverlies kun je dan niet op je schreden terugkeren.
Of toch wel?
Yin-Yang geeft je voldoende handreikingen, waaronder de belangrijkste: veranderen is gezond en opwekkend. Ook al heb je jezelf in het verleden verhard in een standpunt, hetzij in de wereld om je heen, hetzij in jezelf, er is altijd een vonkje energie wat je in kunt zetten voor een eerste stapje in een andere richting. Yin-Yang zegt overigens niet dat alles snel moet gaan. Dat is weer zo’n westers haast-beeld. Alles heeft z’n tijd nodig, alleen moet je een verandering wel de ruimte gunnen. Een paar hints en tips:

 • Accepteer dat er ook andere meningen, visies, gevoelens, werkwijzen enz. zijn dan waar jij in eerste instantie aan denkt.
  Je hoeft het er natuurlijk niet mee eens te zijn, maar het besef dat de wereld completer wordt door diversiteit helpt enorm!
 • Herken in jezelf de kern van tegenspraak met jezelf. Het element van twijfel. Laat dat de brug zijn met anderen, waarmee je aangeeft dat je hun idee of beeld herkent en waardeert.
  Het is de beste manier om dynamische en interessante relaties op te bouwen.
 • Richt je op de mogelijke “kern van twijfel “ in de andere persoon. Laat zien dat je gemengde gevoelens en gedachten begrijpt en waardeert. Je opent jezelf ook en versterkt zo de brug
  tussen beide partijen.
 • Ga vervolgens samen aan de slag om iets te bouwen wat beide standpunten overstijgt. Het geheel wordt dan grootser dan de som der delen. Je leert er beiden van.
 • Maar ook: de wereld is zò veelvuldig, dat je best mag kiezen waar je “hier en nu ” aandacht aan geeft. Je hoeft niet per sè de confrontatie te zoeken. Vaak is grensverleggend zijn veel effectiever en bevredigender. Want altijd in je comfort zone blijven, alleen met mensen omgaan die een kloon van jou lijken, en steeds dezelfde dingen routinematig doen, dat werkt allemaal verstikkend en op de lange duur zeer onbevredigend.

Yin-Yang is een simpel maar krachtig concept.
Als je erin slaagt om stukje bij beetje dit concept een plaats in je leven te geven, zul je merken dat je keuzes zinvoller worden en dat het je leven met anderen verrijkt. Het is een leuke en spannende ontdekkingstocht die je goed alleen kunt aangaan.