Polarisatie

Polarisatie

Niemand voelde zich gehoord, maar niemand luisterde ook echt naar de ander.
Tegenpolen trekken elkaar aan, en dan kon je er maar beter het beste van maken!

WorldWideVirus

Rapport Gaia.10.02.22-1

De Coronapandemie is een unieke gebeurtenis op de wereld, zo’n beetje als de afgelopen Wereldoorlogen (en heeft er ook wel wat van weg).

Venn statistics

Statistiek en de macht van grote getallen

Wat mij verontrust is dat mensen zo enorm veel waarde hechten aan getallen. En dat je alleen maar mee mag doen in de discussie als je zelf ook gewapend bent met getallen, liefst nog dezelfde set als je gesprekspartner. Plotseling krijgt het woordje “normaal” een bijna mathematische betekenis.

spindoctor

Sleutelwoorden

Sleutelwoorden zitten vaak verpakt in een context die het geheel ogenschijnlijk wat neutraliseert. Je reageert op het triggerwoord, en de verteller kan altijd zeggen dat het woord niet uit z’n context gehaald mag worden.

Omkeerbaarheid

Omkeerbaarheid is als toets-vraag een belangrijke strategie om de juiste balans te vinden bij het beoordelen van situaties. Het voorkomt tunnelvisie, polariserend gedrag, en een al te gemakkelijk ingenomen positie vanuit je comfortzone.

Ambitie

Als het voor jou goed voelt, verwerkelijk dan jouw ambities. Zorg ervoor dat je niet probeert louter en alleen aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Vooral andermans ambities kunnen verstikkend werken als jou daarin een rol wordt toebedacht.

Power in words

Mening zonder oordeel

Het zou helpen als men de begrippen mening en veroordeling van elkaar loskoppelt. Het èèn kan tot het ander leiden, maar ze zijn niet synoniem.
Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar geeft geen vrijheid om anderen te veroordelen als hun mening niet in jouw straatje past. Menselijkheid en onderling respectvolle communicatie moet altijd prevaleren boven formele taal of afgedwongen consensus.

Sjoelbak van het leven

De sjoelbak van het leven

Ik moet erkennen dat de Corona-crisis ook wel positieve aspecten heeft. Sinds enige tijd ligt bij ons de sjoelbak permanent op de keukentafel. De sjoelbak als je leven, en jij die de schijven als intenties afvuurt op je doelen.

Het Misverstand over Wetenschap

In de veranderingen van de komende tijd zal technologie haar verantwoordelijkheid niet kunnen ontlopen. De technicus en de technoloog zullen vaker met gewetensvragen worden geconfronteerd over kosten, praktisch nut en invloed op de aarde en de kwaliteit van onze leefwereld, en daarover bewuster transparant en openhartig moeten communiceren.

De teloorgang van de USA

Wat er nu in de USA gebeurt heeft natuurlijk impact op de rest van de wereld, maar mijn vermoeden is dat het einde van de machtsperiode van de USA nu in gang is gezet. Door de binnenlandse gevolgen van armoede, rellen en revolutie en langzame instorting van het bedrijfsleven zal het volk het meeste lijden. Het zal Amerika waarschijnlijk net zo vergaan als zovele andere landen waar een omwenteling plaatsvond, en dat is allerminst een fijn idee.