De teloorgang van de USA

De presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten naderen de komende uren hun einde, afgezien van eventuele hertellingen en rechtszaken over geldigheid van procedures. Maar nu al is het duidelijk een nek-aan-nek race, en dat is in de huidige tijd en gezien de situatie van Amerika historisch. Er staat namelijk voor de inwoners van de USA veel op het spel: de teloorgang van hun land, in navolging van alle machtige rijken in het verleden.

Nadat de USA sinds de tweede wereldoorlog de rest van de wereld economisch heeft gebonden, militair heeft overheerst, en juridisch de wet heeft (proberen) voor te schrijven, staan nu andere landen op om daaraan tegendruk te geven. Als gevolg daarvan is de groei van de binnenlandse welvaart al langere tijd aan het haperen, en zien veel mensen dat de “American Way of Life” niet zo ideaal is als de politieke marketing graag wil laten voorkomen. De verschillen tussen rijk en arm groeien, de sociale polarisatie en verharding nemen toe, en de economische onderdrukking viert hoogtij. Vrijheid is er al lang niet meer. De peilers van de Amerikaanse samenleving wankelen: het recht van de sterkste, de macht van het geld, en de onafhankelijkheid van het individu. De rest van de wereld laat zien dat er andere waarden zijn, andere manieren van omgang met elkaar, en andere vereisten om op wereldtoneel met elkaar samen te leven. Rusland, China, India, Europa, de islamitische landen en gebieden in Afrika en Zuid Amerika zijn nu minder bereid om het Amerikaanse “vaderschap” langer te verdragen. En dat is slecht nieuws voor de USA en haar trouwste vazallen, waaronder met name Israel.

Na 4 jaar tRump had ik een voorzichtige hoop dat het Amerikaanse volk eens goed in de spiegel gekeken had, en daaruit de nodige conclusies trok. Een mens of persoon als tRump is in alle opzichten verachtelijk, door hoe hij over vrouwen en andere volkeren denkt, hoe hij mensen bespeelt door machtsmisbruik en intimidatie, hoe hij de onwetendheid van grote groepen burgers versterkt en daar misbruik van maakt, en hoe hij door leugens en bedrog elke zinvolle discussie op voorhand uit de weg gaat. De eenzijdigheid van zijn benadering van Amerika heeft sterke parallellen met het Duitsland van de jaren ’30. Kijk maar naar de beïnvloeding van rechterlijke macht, het goedkeuren van geweld tegen andersdenkenden, het vestigen van een dynastie door eigen familieleden te prevaleren boven kennis en ervaring, en in het algemeen hielenlikkers om zich heen te verzamelen zonder ruggengraat.

Maar wat is het alternatief? Biden is als mens in alles het tegenovergestelde van tRump: correct, invoelend, en open. Maar waar tRump een boodschap heeft, hoe misvorm dan ook, heeft Biden (of zijn Democratische partij) dat eigenlijk niet. Er wordt geen hoop op iets nieuws geboden, geen visie welke Amerika opnieuw inpast in het wereldtoneel. En Biden zelf ontbeert het charisma dat bijvoorbeeld Obama wel had. Dus wat heeft het Amerikaanse volk eigenlijk te kiezen? Het feit dat toch weer zoveel mensen niets beters wisten dan Republikeins of op tRump te stemmen is in- en intriest en een teken aan de wand.

Wat er nu in de USA gebeurt heeft natuurlijk impact op de rest van de wereld, maar mijn vermoeden is dat het einde van de machtsperiode van de USA nu in gang is gezet. Door de binnenlandse gevolgen van armoede, rellen en revolutie en langzame instorting van het bedrijfsleven zal het volk het meeste lijden. Het zal Amerika waarschijnlijk net zo vergaan als zovele andere landen waar een omwenteling plaatsvond, en dat is allerminst een fijn idee.